Preguntes freqüents2023-04-10T17:05:33+02:00

¿Com bescanvïi els bons?

16/01/2023|

Els usuaris interessats en els bons només hauran d’acudir a l’establiment portant el seu DNI o NIE”. Serà el comerç qui verificarà la identitat i la residència de l’interessat, i realitzarà la gestió de bons corresponent.

Quin és el termini de sol·licitud?

16/01/2023|

El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia a partir del dia 17 de maig (inclòs)  i tindrà una durada de 10 dies habils.

Com s’han de justificar les vendes?

16/01/2023|

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica el nombre de DNI, el nombre de bons emprats i la fotografia del ticket realitzat.

Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

16/01/2023|

Els establiments hauran d’adjuntar al propi formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

On puc bescanviar els bons?

16/01/2023|

L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi dÁlcúdia. Per tant, els bons es poden bescanviar a tots els establiments adherits a la campanya que es trobin a aquest municipi.

Per veure si pots adherir-te a la campanya com a comerç hauràs de revisar  els requisits sol·licitats a les bases de la convocatòria.

Com aconsegueixo els meus bons?

16/01/2023|

A partir del 9 de juny de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

Quins establiments es poden adherir?

16/01/2023|

L’àmbit d’aplicació d’aquesta campanya serà el municipi d’Alcúdia. Els establiments que es poden adherir apareixen especificats a les bases.

Quan puc usar els bons?

16/01/2023|

A partir del 9 de juny de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons. Els bons s’adquireixen al propi establiment on es desitja fer la compra.

Go to Top