Les dades mínimes que ha de contenir el tiquet/factura de la compra que es faci amb Bons Alcudia són:

  • CIF
  • Nom de l’establiment
  • Direcció de l’establiment
  • Nº de ticket
  • Data de la compra
  • Article de venda
  • Preu total de venda
  • Import pagat pel client
  • Especificar el nº de bons aplicats i mencionar ‘BONS VIU ALCÚDIA’