Els usuaris interessats en els bons només hauran d’acudir a l’establiment portant el seu DNI o NIE”. Serà el comerç qui verificarà la identitat i la residència de l’interessat, i realitzarà la gestió de bons corresponent.

Cada persona pot accedir a un màxim de 2 bons de descompte que poden emprar-se a una única compra o establiment, o aplicar a compres i Establiments adherits diferents.