¿Com bescanvïi els bons?

Els usuaris interessats en els bons només hauran d’acudir a l’establiment portant el seu DNI o NIE”. Serà el comerç qui verificarà la identitat i la residència de l’interessat, i realitzarà la gestió de bons corresponent.

2023-04-24T09:55:38+02:0016/01/2023|

Quin és el termini de sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia a partir del dia 17 de maig (inclòs)  i tindrà una durada de 10 dies habils.

2023-05-15T15:22:57+02:0016/01/2023|

Com s’han de justificar les vendes?

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica el nombre de DNI, el nombre de bons emprats i la fotografia del ticket realitzat.

2023-04-14T11:58:00+02:0016/01/2023|

Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

Els establiments hauran d’adjuntar al propi formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2023-04-14T13:39:43+02:0016/01/2023|

On puc bescanviar els bons?

L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi dÁlcúdia. Per tant, els bons es poden bescanviar a tots els establiments adherits a la campanya que es trobin a aquest municipi.

Per veure si pots adherir-te a la campanya com a comerç hauràs de revisar  els requisits sol·licitats a les bases de la convocatòria.
2023-04-24T09:22:29+02:0016/01/2023|

Com aconsegueixo els meus bons?

A partir del 9 de juny de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

2023-06-02T12:48:27+02:0016/01/2023|

Quins establiments es poden adherir?

L’àmbit d’aplicació d’aquesta campanya serà el municipi d’Alcúdia. Els establiments que es poden adherir apareixen especificats a les bases.

2023-04-14T12:34:57+02:0016/01/2023|

Quan puc usar els bons?

A partir del 9 de juny de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons. Els bons s’adquireixen al propi establiment on es desitja fer la compra.

2023-06-02T12:49:22+02:0016/01/2023|
Go to Top