Com s’han de justificar les vendes?

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica el nombre de DNI, el nombre de bons emprats i la fotografia del ticket realitzat.

2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

Quins establiments es poden adherir?

L’àmbit d’aplicació d’aquesta campanya serà el municipi d’Alcúdia. Els establiments que es poden adherir apareixen especificats a les bases.

2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

¿Com bescanvïi els bons?

Els usuaris interessats en els bons només hauran d’acudir a l’establiment portant el seu DNI o NIE”. Serà el comerç qui verificarà la identitat i la residència de l’interessat, i realitzarà la gestió de bons corresponent.

2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

On puc bescanviar els bons?

L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi dÁlcúdia. Per tant, els bons es poden bescanviar a tots els establiments adherits a la campanya que es trobin a aquest municipi.

Per veure si pots adherir-te a la campanya com a comerç hauràs de revisar  els requisits sol·licitats a les bases de la convocatòria.
2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

He de presentar una sol·licitud per cada establiment físic?

Es pot presentar una sol·licitud per cada establiment físic que es trobi en el propi municipi d'Alcúdia. En cas que la persona física o jurídica sigui titular de més d'un centre de treball o establiment, es podran adherir a la subvenció un màxim de dos establiments.

2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

Quan puc usar els bons?

A partir del 18 de març fins al 18 d'abril, les persones majors de 16 anys empadronades a l'ajuntament de Alcudia podran acudir a l'establiment amb el seu DNI/passaport i gaudir dels bons.

2024-03-15T11:19:16+01:0029/02/2024|

Quin és el termini de sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud d'adhesió d'establiments a la campanya s'inicia el dia 1 de març (inclòs) i finalitzés el 10 de març (inclòs).

2024-02-29T11:06:30+01:0029/02/2024|

Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

Els establiments hauran d’adjuntar al propi formulari, la següent documentació: certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent, certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social...

2024-02-29T11:44:24+01:0029/02/2024|
Go to Top