Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

2023-04-14T13:39:43+02:0016/01/2023|

Els establiments hauran d’adjuntar al propi formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

Go to Top