Es pot presentar una sol·licitud per cada establiment físic obert al públic al termini municipal d’Alcúdia.